Ajab Mazaq Hai Islam Ki Taqdeer K Sath

Ajab Mazaq Hai Islam Ki Taqdeer K Sath

Kata Hussain (A.S) Ka Sar Nara-E-Takbeer K Sath…

Kisi Ne Bharosa Tora To Kisi Ne Dil

Qatal-E-Hussain Asal Me Marg-E-Yazeed Hai