Hai Aashaqi Me Rasm Alag Sab Se Bethna

Hai Aashaqi Me Rasm Alag Sab Se Bethna,

But Khana Bhi, Haram Bhi, Kaleesa Bhi Chor Day…

Soda_Gari Nahi Yeh iBadat Khuda Ki Hai,

Aye Be_Khabar! Jaza Ki Tamanna Bhi Chor Day…

Wo Shakhs Jo Sab Se Aziz Tha Mujhe

Tum Se Mumkin Ho To Rok Do Saansain