Sajdon K Ewaz Firdous Mile Ye Bat Mujhe Manzoor

Sajdon K Ewaz Firdous Mile Ye Bat Mujhe Manzoor NahiBe-Laus Ebadat Karta Hun Banda Hun Tera Mazdoor Nahi…

Murawat Me Kaha Hai Us Ko Mene Laut

Aisa Khamoshi Ka Alam Ho Jaega Hamare Jane