I say 20 words in English I say money, money, – Quotes by Carmen Miranda

I say 20 words in English. I say money, money, money, and I say hot dog! I say yes, no and I say money, money, money and I say turkey sandwich and I say grape juice.

– Carmen Miranda

By quotesbogie